สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาตรี)

อัพเดท : 24 มกราคม 2561, 23:47 น.

ดูแล้ว : 3,445 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา(ป.ตรี)

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ การเข้ารับราชการ และหัวข้อย่อย การรับรองคุณวุฒิ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุนและสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์https://fpo.thaijobjob.com

เอกสารแนบ :สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:webmaster@fpo.go.th เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)