ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 41 อัตรา วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561

อัพเดท : 24 มกราคม 2561, 22:09 น.

ดูแล้ว : 4,605 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน(ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)

อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท

2.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 41 อัตรา

{ads_google}

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่า หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายช่างสำรวจ งานราชการ

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 เว็บไซต์ http://www.alro.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)