กรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 200 อัตรา

อัพเดท : 23 มกราคม 2561, 15:45 น.

ดูแล้ว : 7,132 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ​

ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป)

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

บรรจุครั้งแรก จำนวน 200 อัตรา

{ads_google}

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 

2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : servicelink@doae.go.th โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)