บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล 330 อัตรา

อัพเดท : 22 มกราคม 2561, 07:17 น.

ดูแล้ว : 5,649 ครั้ง | MobileMode


ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคล

1.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 24 อัตรา

2.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 9 อัตรา

3.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 264 อัตรา

{ads_google}

4.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 1 อัตรา

5.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 16 อัตรา

6.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 12อัตรา

7.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ศูนย์บริหารการข่นส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 9 อัตรา

8.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย งานบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 4 อัตรา

9.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ๋ และสำนักงานใหญ่ ทอท.

เอกสารแนบท้ายประการ : ท่าอากาศยานไทยท่าอากาศยานไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทร(66) 2535-1192 แฟกซ์(66) 2535-4061 อีเมล[email protected] เว็บไซต์ http://airportthai.co.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)