บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล 330 อัตรา

อัพเดท : 22 มกราคม 2561, 07:17 น.

ดูแล้ว : 5,237 ครั้ง | MobileMode


ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคล

1.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 24 อัตรา

2.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 9อัตรา

3.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 264อัตรา

{ads_google}

4.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 1อัตรา

5.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 16 อัตรา

6.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 12อัตรา

7.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ศูนย์บริหารการข่นส่งสาธารณะท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770 บาท จำนวน 9อัตรา

8.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย งานบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินท่ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 4อัตรา

9.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,630 บาท จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ๋ และสำนักงานใหญ่ ทอท.

เอกสารแนบท้ายประการ :ท่าอากาศยานไทยท่าอากาศยานไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทร(66) 2535-1192 แฟกซ์(66) 2535-4061 อีเมลaotpr@airportthai.co.th เว็บไซต์ http://airportthai.co.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)