กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 อัตรา

อัพเดท : 16 มกราคม 2561, 22:08 น.

ดูแล้ว : 4,289 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

{ads_google}

การรรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://drr.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)