กองทัพอากาศ เปิดสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา

อัพเดท : 14 มกราคม 2561, 10:31 น.

ดูแล้ว : 10,505 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกวาาชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา

{ads_google}

กองทัพอากาศ 2561 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้

คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 9 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา

กองทัพอากาศ 2561 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  จำนวน 21 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  จำนวน 368 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 87 อัตรา คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 101 อัตรา

การรับสมัครสอบ กองทัพอากาศ 2561

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 11 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย(ผู้ผ่านการตรวจร่างกาย) วันที่ 25 มิถุนายน 2561

เอการแนบท้ายประกาศ : กองทัพอากาศกองทัพอากาศ งานราชการ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : webmaster@rtaf.mi.th​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)