กองทัพอากาศ เปิดสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา

หน่วยงาน : กองทัพอากาศ

อัพเดท : 14/01/2018 10:31น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,178 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ เปิดสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกวาาชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561จำนวน 665 อัตรา

กองทัพอากาศ 2561 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้

  • คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 9 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา

กองทัพอากาศ 2561บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 21 อัตรา
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 368 อัตรา
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 87 อัตรา
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 101 อัตรา

การรับสมัครสอบกองทัพอากาศ 2561

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอการแนบท้ายประกาศ : กองทัพอากาศ 

Tags : กองทัพอากาศ งานราชการ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)