กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร จำนวน 34 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10/01/2018 07:50น. | DESKTOPMODE

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 • พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานโทรศัพท์ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรกา่รกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหารกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างปูน กองสนับสนุนกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

 

2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

 • ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 9อัตรา
 • ช่างปูน กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิดศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 5อัตรา
 • ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 3อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 4อัตรา
 • ช่างสี กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ

เปิดรับสมัครสอบที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบท้าายประกาศ : กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

Tags : กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ