กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร จำนวน 34 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารเรือ

อัพเดท : 10/01/2018 07:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,209 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร จำนวน 34 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 • พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานโทรศัพท์ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรกา่รกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหารกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างปูน กองสนับสนุนกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

 • ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 9อัตรา
 • ช่างปูน กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิดศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 5อัตรา
 • ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 3อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 4อัตรา
 • ช่างสี กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ

เปิดรับสมัครสอบที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบท้าายประกาศ : กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

Tags : กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ 143 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-2466-1180 ต่อ 63039, 63010 http://www.ordn.navy.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)