กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร จำนวน 34 อัตรา

อัพเดท : 10 มกราคม 2561, 07:50 น.

ดูแล้ว : 5,323 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานโทรศัพท์ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานธุรกา่รกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหารกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา ช่างปูน กองสนับสนุนกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

{ads_google}

2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 9อัตรา ช่างปูน กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1อัตรา ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิดศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 5อัตรา ช่างไม้ กองโรงงานช่างแสงศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 3อัตรา ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 4อัตรา ช่างสี กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ

เปิดรับสมัครสอบที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบท้าายประกาศ :กรมสรรพาวุธทหารเรือกรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ 143 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-2466-1180 ต่อ 63039, 63010 http://www.ordn.navy.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)