จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 9 มกราคม 2561, 00:27 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

1.นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา(จ.สระบุรี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :นักวิชาการแรงงานสระบุรี

2.นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา(จ.อุดรธานี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :นักวิชาการแรงงานอุดรธานี

3.นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา(จ.ปราจีนบุรี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :นักวิชาการแรงงานปราจีนบุรี

Tags : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สระบุรี อุดรธานี ปราจีนบุรี นักวิชาการแรงงาน