ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ถึง 25 มกราคม 2561

อัพเดท : 8 มกราคม 2561, 23:19 น.

ดูแล้ว : 4,232 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันปิดรับสมัครสอบ(วันที่ 25 มกราคม 2561)

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2 333 3700 โทรสาร : 0 2 333 3833 Call Center : 1313 อีเมล์ : ติดต่อหน่วยงาน : [email protected], เว็บไซต์ http://www.most.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)