ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครบรรจุราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

หน่วยงาน : กองทัพบก

อัพเดท : 05/01/2018 07:33น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,764 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครบรรจุราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป.

ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จำนวน 240 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกศูนย์การทหารปืนใหญ่

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1ใน 30เมษายน 2561โดยมีอายุ ไม่เกิน 25ปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่

เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 และวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

Tags : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ งานราชการ นายทหารประทวน

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)