ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนรับราชการ จำนวน 16 อัตรา

อัพเดท : 3 มกราคม 2561, 00:12 น.

ดูแล้ว : 6,152 ครั้ง | MobileMode


กองบัญชาการกองทัพไทย

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 อัตรา นายทหารประทวน จำนวน 7 อัตรา

เป็นบุคคลพลเรือน  นายทหารประทวน ทาหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

{ads_google}

การรับสมัครสอบ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

ประกาศรับสมัครพร้อมดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย https://www.rtarf.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 มกราคม 2561 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ศูนย์ไซเบอร์ทหารศูนย์ไซเบอร์ทหาร งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.rtarf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)