กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุรับราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 29/12/2017 00:37น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,123 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุรับราชการ 4 อัตรา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนักสัตววิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช) ของกรมวิชาการเกษตร

1.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นิติกรปฏิบัติการ 

2.นักสัตววิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา หรือทางชีววิทยา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นักสัตววิทยาปฏิบัติการ 

3.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช) 

การรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร https://doa.job.thai.com/

Tags :

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)