กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา

หน่วยงาน : กรมที่ดิน

อัพเดท : 28/12/2017 09:00น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 7,805 ครั้ง | MobileMode


กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา

กรมที่ดิน

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.พนักงานการพิมพ์
อัตราเงินเดือน : 11,280 - 13,800 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์

2.พนักงานเขียนแผนที่
อัตราเงินเดือน : 11,280 - 13,800 บาท
จำนวน : 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครข้อ 1(1) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6.พนักงานภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ ภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ

การรับสมัครสอบกรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการกรมที่ดิน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://dol.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมที่ดิน 

Tags : กรมที่ดิน งานราชการ

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)