ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน 210 อัตรา

อัพเดท : 24 ธันวาคม 2560, 23:47 น.

ดูแล้ว : 5,601 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การทหารม้า

ประกาศศูนย์การทหารม้า

เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ

และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปี 2561

กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 210 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก ศูนย์การทหารม้า

1.เป็นทหารกองหนุนชั้น 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทัพทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2561 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ 2566) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) สำนักงา่นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง(สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้)

{ads_google}

การรับสมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ศูนย์การทหารม้าศูนย์การทหารม้า เหล่าทหารม้า งานราชการ

ศูนย์การทหารม้า

ศูนย์การทหารม้า

ศูนย์การทหารม้า Royal Thai Army Cavalry Center ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทร 036-220277 เว็บไซต์ http://www.cavalrycenter.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)