ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี) 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อัพเดท : 21/12/2017 22:35น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,528 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี) 2 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์​ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร

2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ออกแบบ ทดสอบ และบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://cad.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :​ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

Tags : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 เว็บไซต์ http://www.cad.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)