โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

หน่วยงาน : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

อัพเดท : 21/12/2017 22:24น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,536 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

นักเรียนช่างฝีมือทหาร

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

2.เป็นชายโสด อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2546) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พศ.2540) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง

3.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

การรับสมัครสอบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต(เพียงทางเดียวเท่านั้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหารhttp://www.mtts.ac.th/

  • ประกาศผลสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาควิชาการ วันที่ 8 มีนาคม 2561
  • ประกาศผลสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบสุดท้าย 19 มีนาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนช่างฝีมือทหาร 61 

Tags : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทร 02-511-0117 , 02-511-4181 (ในเวลาราชการ) เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)