โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 19 ธันวาคม 2560, 23:15 น. | DESKTOPMODE

ประกาศโรงพยาบาลยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

หน่วยงานที่ปฏิบัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลยะลา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบโรงพยาบาลยะลา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์https://yrhyala.job.thai.com/

เอกสารแนบ :โรงพยาบาลยะลา

Tags : โรงพยาบาลยะลา เจ้าพนักงานธุรการ งานราชการ