กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประการรับสมัครสอบ จำนวน 11 อัตรา ถึง 12ม.ค.61

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 19/12/2017 00:01น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,887 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประการรับสมัครสอบ จำนวน 11 อัตรา ถึง 12ม.ค.61

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม หรือทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม หรือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน 13,800บาท 1 อัตรา

  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์

2.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

3.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางจุลชีววิทยา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 22017073 - 7077

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)