สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประการรับสมัครวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 5 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 18/12/2017 23:40น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.เศรษฐกรปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

การรับสมัครสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะhttp://www.pdmo.go.th/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

Tags : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นักวิชาการเงินและบัญชี เศรษฐกร งานราชการ