กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 14 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 18/12/2017 20:45น. | DESKTOPMODE

 

การรับสมัครสอบ กองพลพัฒนาที่ 1

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยพงษ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ฝ่ายธุรการและกำลังพล โทร.0 3232 4930

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กองพลพัฒนาที่ 1 

Tags : กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยพงษ์ นายทหารประทวน งานราชการ