กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 46 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : กรมป่าไม้

อัพเดท : 17/12/2017 23:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,404 ครั้ง | MobileMode


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 46 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาการบัญชี

2.เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจและการธนาคาร บริหารธุรการ การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

6.เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

7.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

8.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

9.นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม

10.ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ

11.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรคกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

12.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

13.พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

14.นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์

15.นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

16.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี

17.เจ้าหน้าที่เผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

การรับสมัครสอบ สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมป่าไม้ 

Tags : กรมป่าไม้ งานราชการ

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : [email protected] เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)