กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยงาน : กรมแผนที่ทหาร

อัพเดท : 10/12/2017 18:04น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,070 ครั้ง | MobileMode


กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561

กรมแผนที่ทหาร

ประกาศกรมแผนที่ทหาร

เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนนายสิบแผนที่

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
  2. เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2543)
  3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การรับสมัครสอบกรมแผนที่ทหาร

  • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศเอกหญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมแผนที่ทหาร 

Tags : โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียนนายสิบแผนที่

กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 02 224 7560 เว็บไซต์ http://www.rtsd.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)