เปิดรับสมัครสอบ โครงการครูคืนถิ่น 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

อัพเดท : 6 ธันวาคม 2560, 00:29 น.

ดูแล้ว : 18,809 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

{ads_google}

การรับสมัครสอบครูคืนถิ่น 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.thaijobjob.com/ เท่านั้น 

การติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามการรับสมัครและสถานที่สอบ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 02-257-3230 ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02-039-5591-5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 17 มกราคม 2561

ประกาศผลสอบครูคืนถิ่น 2561 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โครงการครูคืนถิ่น ครูคืนถิ่น ครูคืนถิ่น2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)