กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 03/12/2017 21:05น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 3,190 ครั้ง | MobileMode


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://dtn.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเทศสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630 เว็บไซต์ https://www.dtn.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)