กองทัพอากาศ เปิดสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 393 นาย

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

อัพเดท : 03/12/2017 19:39น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 5,055 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ เปิดสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 393 นาย

นักเรียนจ่าอากาศ

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา 2561 จำนวน 393นาย แยกเป็นกลุ่มประเภท การรับสมัคร ดังนี้

1.กลุ่มบุคคพลเรือน จำนวน 375 คน แบ่งเป็น

  • กลุ่มที่ 1ประเภทบุคคลพลเรือคุณวุฒิมัธยมศึกษาตนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเทศวิชา จำนวน 325 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 6 เหล่าได้แก่เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
  • กลุ่มที่ 2 ประเภทบุคคพลเรือน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 50 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 3 เหล่า ได้แก่เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร และ เหล่าทหารสรรพาวุธ หากไม่สามารถคัดเลือกบุคคลพลเรือนกลุ่มนี้ได้ครบตามจานวนที่กาหนด จะพิจารณาจากกลุ่มที่ 1 เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน จนครบจำนวนที่กำหนด

2.กลุ่มที่ 3 ประเภททหารกอฃหนุน สังกัด กองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา จำนวน 18 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร หากไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศกลุ่มนี้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาจากกลุ่มที่ 1 เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน จนครบจำนวนที่กำหนด

การรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์เพืียงครั้งเดียวเท่านั่้น!

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561 

Tags : กองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02 534 2830 เว็บไซต์ https://educate.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)