กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 226 อัตรา

อัพเดท : 23 พฤศจิกายน 2560, 00:27 น.

ดูแล้ว : 7,571 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 226 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1.กรมสรรพาวุธทหารบก กลุ่มงานบริการ

พนักงานบริการ จำนวน 16 อัตรา(ชาย/หญิง) พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 22 อัตรา(ชาย) ลูกมือช่าง จำนวน 15 อัตรา(ชาย/หญิง) พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา(ชาย/หญิง) พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา(ชาย/หญิง) พนักงานพัสดุ จำนวน 11 อัตรา(ชาย/หญิง) พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา(ชาย)

2.กรมสรรพาวุธทหารบก กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา(ชาย/หญิง) ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา(ชาย/หญิง) ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา(ชาย/หญิง) ช่างสี จำนวน 2 อัตรา(ชาย/หญิง) ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา(ชาย/หญิง) ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา(ชาย) ช่างสรรพาวุธ จำนวน 144 อัตรา(ชาย/หญิง) ได้แก่ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 61 อัตรา,สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 17 อัตรา,สาขาวิชาช่างยานยนต์ 18 อัตรา,สาขาวิชาช่างโยธา 15 อัตรา,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 33 อัตรา

{ads_google}

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 6 ธันวาคม 2560(เว้นวันหยุดราชการ) ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น!

ประกาศผลสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร(ภาคปฏิบัติ) วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก การสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมสรรพาวุธทหารบกกรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-2431061-8 เว็บไซต์ http://www.ordnancerta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)