กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบไม่ต้องผ่าน ก.พ. จำนวน 43 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

อัพเดท : 21/11/2017 13:53น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 7,351 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบไม่ต้องผ่าน ก.พ. จำนวน 43 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)

 • ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

หน่วยที่ 3ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

 • ตำแหน่งนักวิทยาศำสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชำการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

หน่วยที่ 4ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

 • ตำแหน่งนักวิชำการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

หน่วยที่ 5ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

หน่วยที่ 6ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

หน่วยที่ 7ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 • ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

หน่วยที่ 8ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

หน่วยที่ 9ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

หน่วยที่ 10ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

หน่วยที่ 11ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมพัฒนาที่ดิน 

Tags : กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Call Center โทร. 1760    e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)