กองทัพบก ประสงค์จะรับสมัครสอบ(ชาย/หญิง) เป็นนายทหารสัญญาบัตร 152 อัตรา

อัพเดท : 20 พฤศจิกายน 2560, 19:30 น.

ดูแล้ว : 6,737 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2561

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 152 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบเข้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

บุคคลพลเรือนชาย/หญิง ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ) นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

{ads_google}

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก

1.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2532 -2539) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก ดำ หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2526 -2539) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160เซนติเมตร รอบอก 76/79เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.43หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

2.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2526-2539) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

การรับสมัครสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารบกปีงบประมาณ 2561เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กรมยุทธศึกษาทหารบกคำแนะนำการสมัครสอบ


กองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)