ประกาศรับสมัครสอบ/ประกาศผลสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

อัพเดท : 22 ธันวาคม 2560, 17:56 น.

ดูแล้ว : 82,513 ครั้ง | MobileMode


ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560รับสมัครคัดเลือก วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียน ภาค 1 และ ภาค ข วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ธันวาคม 2560ประผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560

{ads_google}

01กศจ.กรุงเทพมหานครเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ1 202กศจ.กระบี่เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กระบี่ ประกาศผลสอบ03กศจ.กาญจนบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบ04กศจ.กาฬสินธุ์เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบ 1 205กศจ.กำแพงเพชรเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ06กศจ.ขอนแก่นเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ขอนแก่น ประกาศผลสอบ07กศจ.จันทบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 จันทบุรี ประกาศผลสอบ08กศจ.ฉะเชิงเทราเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบ09กศจ.ชลบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชลบุรี ประกาศผลสอบ 1 210กศจ.ชัยนาทเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชัยนาท ประกาศผลสอบ11กศจ.ชัยภูมิเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบ12กศจ.ชุมพรเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชุมพร ประกาศผลสอบ13กศจ.เชียงรายเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เชียงราย ประกาศผลสอบ14กศจ.เชียงใหม่เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เชียงใหม่ ประกาศผลสอบ15กศจ.ตรังเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตรัง ประกาศผลสอบ16กศจ.ตราดเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตราด ประกาศผลสอบ17กศจ.ตากเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตาก ประกาศผลสอบ18กศจ.นครนายกเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครนายก ประกาศผลสอบ19กศจ.นครปฐมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นครปฐม ประกาศผลสอบ20กศจ.นครพนมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นครพนม ประกาศผลสอบ21กศจ.นครราชสีมาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นครราชสีมา ประกาศผลสอบ22กศจ.นครศรีธรรมราชเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบ1 223กศจ.นครสวรรค์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นครสวรรค์ ประกาศผลสอบ24กศจ.นนทบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นนทบุรี ประกาศผลสอบ25กศจ.นราธิวาสเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560นราธิวาส ประกาศผลสอบ26กศจ.น่านเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560น่าน ประกาศผลสอบ27กศจ.บึงกาฬเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560บึงกาฬ ประกาศผลสอบ28กศจ.บุรีรัมย์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบ29กศจ.ปทุมธานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ปทุมธานี ประกาศผลสอบ30กศจ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบ31กศจ.ปราจีนบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ปราจีนบุรี ประกาศผลสอบ32กศจ.ปัตตานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ปัตตานี ประกาศผลสอบ33กศจ.พระนครศรีอยุธยาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบ34กศจ.พังงาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พังงา ประกาศผลสอบ35กศจ.พัทลุงเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พัทลุง ประกาศผลสอบ1 236กศจ.พิจิตรเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พิจิตร ประกาศผลสอบ37กศจ.พิษณุโลกเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พิษณุโลก ประกาศผลสอบ38กศจ.เพชรบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560เพชรบุรีประกาศผลสอบ 1 239กศจ.เพชรบูรณ์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560เพชรบูรณ์ประกาศผลสอบ40กศจ.แพร่เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560แพร่ประกาศผลสอบ41กศจ.พะเยาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560พะเยา ประกาศผลสอบ42กศจ.ภูเก็ตเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ภูเก็ต ประกาศผลสอบ43กศจ.มหาสารคามเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560มหาสารคาม ประกาศผลสอบ144กศจ.มุกดาหารเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560มุกดาหาร ประกาศผลสอบ45กศจ.แม่ฮ่องสอนเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560แม่ฮ่องสอน ประกาศผลสอบ46กศจ.ยะลาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ยะลา ประกาศผลสอบ147กศจ.ยโสธรเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ยโสธรประกาศผลสอบ48กศจ.ร้อยเอ็ดเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบ49กศจ.ระนองเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ระนอง ประกาศผลสอบ50กศจ.ระยองเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ระยอง ประกาศผลสอบ51กศจ.ราชบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ราชบุรี ประกาศผลสอบ52กศจ.ลพบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ลพบุรี ประกาศผลสอบ53กศจ.ลำปางเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ลำปาง ประกาศผลสอบ54กศจ.ลำพูนเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ลำพูน ประกาศผลสอบ55กศจ.เลยเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560เลยประกาศผลสอบ56กศจ.ศรีสะเกษเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบ57กศจ.สกลนครเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สกลนคร ประกาศผลสอบ58กศจ.สงขลาเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สงขลา ประกาศผลสอบ59กศจ.สตูลเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สตูล ประกาศผลสอบ60กศจ.สมุทรปราการเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สมุทรปราการ ประกาศผลสอบ61กศจ.สมุทรสงครามเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ62กศจ.สมุทรสาครเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ63กศจ.สระแก้วเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สระแก้ว ประกาศผลสอบ64กศจ.สระบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สระบุรี ประกาศผลสอบ65กศจ.สิงห์บุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สิงห์บุรี ประกาศผลสอบ66กศจ.สุโขทัยเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สุโขทัย ประกาศผลสอบ67กศจ.สุพรรณบุรีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบ68กศจ.สุราษฎร์ธานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบ69กศจ.สุรินทร์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สุรินทร์ ประกาศผลสอบ70กศจ.หนองคายเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560หนองคาย ประกาศผลสอบ71กศจ.หนองบัวลำภูเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบ72กศจ.อ่างทองเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อ่างทอง ประกาศผลสอบ73กศจ.อุดรธานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อุดรธานี ประกาศผลสอบ74กศจ.อุทัยธานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อุทัยธานี ประกาศผลสอบ75กศจ.อุตรดิตถ์เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบ76กศจ.อุบลราชธานีเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อุบลราชธานี ประกาศผลสอบ77กศจ.อำนาจเจริญเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบ78สศศ.พื้นที่ปกติเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สศศ.พื้นที่ปกติ ประกาศผลสอบ79สศศ.พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สศศ.จังหวัดชายแดนใต้ ประกาศผลสอบ80สงขลาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560สงขลาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกาศผลสอบ


ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2560 งานราชการ สอบครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)