ประกาศรับสมัครสอบ/ประกาศผลสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

อัพเดท : 22 ธันวาคม 2560, 17:56 น.

ดูแล้ว : 84,115 ครั้ง | MobileMode


ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือก วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียน ภาค 1 และ ภาค ข วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ประผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560

{ads_google}

01 กศจ.กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ 1 2 02 กศจ.กระบี่ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กระบี่ ประกาศผลสอบ 03 กศจ.กาญจนบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบ 04 กศจ.กาฬสินธุ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบ 1 2 05 กศจ.กำแพงเพชร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ 06 กศจ.ขอนแก่น เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ขอนแก่น ประกาศผลสอบ 07 กศจ.จันทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 จันทบุรี ประกาศผลสอบ 08 กศจ.ฉะเชิงเทรา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบ 09 กศจ.ชลบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชลบุรี ประกาศผลสอบ 1 2 10 กศจ.ชัยนาท เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชัยนาท ประกาศผลสอบ 11 กศจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบ 12 กศจ.ชุมพร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ชุมพร ประกาศผลสอบ 13 กศจ.เชียงราย เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เชียงราย ประกาศผลสอบ 14 กศจ.เชียงใหม่ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เชียงใหม่ ประกาศผลสอบ 15 กศจ.ตรัง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตรัง ประกาศผลสอบ 16 กศจ.ตราด เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตราด ประกาศผลสอบ 17 กศจ.ตาก เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตาก ประกาศผลสอบ 18 กศจ.นครนายก เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครนายก ประกาศผลสอบ 19 กศจ.นครปฐม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครปฐม ประกาศผลสอบ 20 กศจ.นครพนม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครพนม ประกาศผลสอบ 21 กศจ.นครราชสีมา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครราชสีมา ประกาศผลสอบ 22 กศจ.นครศรีธรรมราช เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบ 1 2 23 กศจ.นครสวรรค์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นครสวรรค์ ประกาศผลสอบ 24 กศจ.นนทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นนทบุรี ประกาศผลสอบ 25 กศจ.นราธิวาส เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 นราธิวาส ประกาศผลสอบ 26 กศจ.น่าน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 น่าน ประกาศผลสอบ 27 กศจ.บึงกาฬ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 บึงกาฬ ประกาศผลสอบ 28 กศจ.บุรีรัมย์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบ 29 กศจ.ปทุมธานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ปทุมธานี ประกาศผลสอบ 30 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบ 31 กศจ.ปราจีนบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ปราจีนบุรี ประกาศผลสอบ 32 กศจ.ปัตตานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ปัตตานี ประกาศผลสอบ 33 กศจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบ 34 กศจ.พังงา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พังงา ประกาศผลสอบ 35 กศจ.พัทลุง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พัทลุง ประกาศผลสอบ 1 2 36 กศจ.พิจิตร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พิจิตร  ประกาศผลสอบ 37 กศจ.พิษณุโลก เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พิษณุโลก ประกาศผลสอบ 38 กศจ.เพชรบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เพชรบุรี ประกาศผลสอบ 1 2 39 กศจ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบ 40 กศจ.แพร่ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 แพร่ ประกาศผลสอบ 41 กศจ.พะเยา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 พะเยา ประกาศผลสอบ 42 กศจ.ภูเก็ต เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ภูเก็ต ประกาศผลสอบ 43 กศจ.มหาสารคาม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มหาสารคาม ประกาศผลสอบ 1 44 กศจ.มุกดาหาร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มุกดาหาร ประกาศผลสอบ 45 กศจ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 แม่ฮ่องสอน ประกาศผลสอบ 46 กศจ.ยะลา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ยะลา ประกาศผลสอบ 1 47 กศจ.ยโสธร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ยโสธร ประกาศผลสอบ 48 กศจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบ 49 กศจ.ระนอง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระนอง ประกาศผลสอบ 50 กศจ.ระยอง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระยอง ประกาศผลสอบ 51 กศจ.ราชบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ราชบุรี ประกาศผลสอบ 52 กศจ.ลพบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ลพบุรี ประกาศผลสอบ 53 กศจ.ลำปาง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ลำปาง ประกาศผลสอบ 54 กศจ.ลำพูน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ลำพูน ประกาศผลสอบ 55 กศจ.เลย เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 เลย ประกาศผลสอบ 56 กศจ.ศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบ 57 กศจ.สกลนคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สกลนคร ประกาศผลสอบ 58 กศจ.สงขลา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สงขลา ประกาศผลสอบ 59 กศจ.สตูล เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สตูล ประกาศผลสอบ 60 กศจ.สมุทรปราการ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สมุทรปราการ ประกาศผลสอบ 61 กศจ.สมุทรสงคราม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ 62 กศจ.สมุทรสาคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ 63 กศจ.สระแก้ว เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สระแก้ว ประกาศผลสอบ 64 กศจ.สระบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สระบุรี ประกาศผลสอบ 65 กศจ.สิงห์บุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงห์บุรี ประกาศผลสอบ 66 กศจ.สุโขทัย เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สุโขทัย ประกาศผลสอบ 67 กศจ.สุพรรณบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบ 68 กศจ.สุราษฎร์ธานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบ 69 กศจ.สุรินทร์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สุรินทร์ ประกาศผลสอบ 70 กศจ.หนองคาย เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 หนองคาย ประกาศผลสอบ 71 กศจ.หนองบัวลำภู เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบ 72 กศจ.อ่างทอง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อ่างทอง ประกาศผลสอบ 73 กศจ.อุดรธานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อุดรธานี ประกาศผลสอบ 74 กศจ.อุทัยธานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อุทัยธานี ประกาศผลสอบ 75 กศจ.อุตรดิตถ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบ 76 กศจ.อุบลราชธานี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อุบลราชธานี ประกาศผลสอบ 77 กศจ.อำนาจเจริญ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบ 78 สศศ.พื้นที่ปกติ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สศศ.พื้นที่ปกติ ประกาศผลสอบ 79 สศศ.พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สศศ.จังหวัดชายแดนใต้ ประกาศผลสอบ 80 สงขลาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สงขลาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกาศผลสอบ

 ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2560 งานราชการ สอบครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)