กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 300 อัตรา

หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์

อัพเดท : 15/11/2017 22:55น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 7,178 ครั้ง | MobileMode


กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 300 อัตรา

กรมราชทัณฑ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

จำนวนตำแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน 300 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวทส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรร มกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. และ
  3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

การรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมราชทัณฑ์ 

Tags : กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานราชการ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-967-2222 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)