กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 137 อัตรา

หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย

อัพเดท : 11/11/2017 13:27น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 6,822 ครั้ง | MobileMode


กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 137 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีจงประมาณ 2561 รวมทั้งสิน จำนวน 137 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ

จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 7 อัตรา

 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2.นายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา

 • กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)

3.พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน25 อัตรา

 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

4.พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน จำนวน 91 อัตรา

 • กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
 • กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

การรับสมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กองบัญชาการกองทัพไทย 2561 

Tags : กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.rtarf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)