ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 277 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 08/11/2017 21:54น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เอกสา่รแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รายละเอียดตำแหน่ง 

Tags : กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย