กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 18 อัตรา

หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์

อัพเดท : 06/11/2017 20:30น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,657 ครั้ง | MobileMode


กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 18 อัตรา

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

1. ตำแหน่ง นายแพทย์2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 -19,830 บาท

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2. ตำแหน่ง ทันตแพทย์1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 -19,830 บาท

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ12 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสี
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย์

การรับสมัครสอบกรมราชทัณฑ์

เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมราชทัณฑ์ 

Tags : กรมราชทัณฑ์ งานราชการ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-967-2222 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)