สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 79 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อัพเดท : 06/11/2017 20:13น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 5,438 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 79 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)จำนวน 30 อัตรา

  • จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย)จำนวน 42 อัตรา

  • จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางนิติศาสตร์
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)จำนวน 4 อัตรา

  • จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน 3 อัตรา

  • จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

Tags : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง งานราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2271-8000 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์ http://www.oag.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)