บันทึกข้อความด่วนที่สุด เตรียมเปิดสอบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ประจำปี 2561

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัพเดท : 04/11/2017 09:48น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 12,129 ครั้ง | MobileMode


บันทึกข้อความด่วนที่สุด เตรียมเปิดสอบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ประจำปี 2561

บันทึกข้อความด่วนที่สุด เตรียมเปิดสอบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ประจำปี 2561 รับสมัครบุคคภายนอกทั้ง ชาย/หญิงเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

บันทึกข้อความ เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย ตร. มีบันทึกสั่งการลง 25ต.ค.2560 ท้ายหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0009.161/8557 ลง 17ต.ค.2560 อนุมัติให้เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,000 อัตรา รับทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18 - 27 ปี

แจกฟรีไฟล์ PDF  แนวข้อสอบตำรวจ 

แบบทดสอบออนไลน์  ข้อสอบตำรวจออนไลน์ 

Tags : สอบตำรวจ นายสิบตำรวจ สอบตำรวจ61

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)