สผ. รับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 27/10/2017 00:37น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,385 ครั้ง | MobileMode


สผ. รับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมนตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์https://onep.job.thai.com/

เอกสา่รแนบท้ายประกาศ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม งานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)