สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 27/10/2017 00:28น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,214 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา
  2. มีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ หรือด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.เจ้าหน้าที่การข่าว 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  2. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับของทางราชการ
  4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขอื่นๆ- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์https://thaigov.job.thai.com/

เอกสา่รแนบท้ายประกาศ : สำนักงบประมาณ 

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การข่าว

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)