สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 และ ภาค 7 รับสมัครเป็นพนักงานราชาร 9 อัตรา

อัพเดท : 27 ตุลาคม 2560, 00:08 น.

ดูแล้ว : 6,234 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (สระบุรี)

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในรับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตั้งอยู่ที่ 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำ

{ads_google}

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (ราชบุรี)

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาการ

3.นายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ที่อยู่ 195 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำ

{ads_google}กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ สระบุรี ราชบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000 emil:[email protected] เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)