ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครเข้าทำงาน(วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) จำนวน 203 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2560, 09:29 น. | DESKTOPMODE

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครเข้าทำงาน(วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) จำนวน 203 อัตรา สมัครด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง...

ลูกจ้างขับรถบรรทุก สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100 อัตรา ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร :

 • มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 6 เดือน เช่น รถบรรทุกสี่ล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลาก เป็นต้น
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 เป็นต้นไป(ต้องไม่หมดอายุและตรงกับชนิดของรถที่ขับ)
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมลฑล
 • สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
 • มีความขยัน ขันแข็งและมีความรับผิดชอบสูง
 • ลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง

  จำนวน 103 อัตรา ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

  คุณวุฒิทางการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร :

 • ร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง และมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
 • สามารถทำงานเป็นช่วงกะเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • การรับสมัครสอบไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

  ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง ในวันทำการ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  เอกสารแนบท้ายประกาศ :ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

  -ใบสมัครสอบ

  Tags : ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น