กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 9 - 13 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 04/10/2017 20:20น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,596 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 9 - 13 ตุลาคม 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560

1.พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.)จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.5) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. พนักงานประจำสำนักงาน (สวร.)จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวร.)จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

กา่รรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร งานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)