กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ178 อัตรา วันที่ 4-13 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

อัพเดท : 02/10/2017 00:28น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,715 ครั้ง | MobileMode


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ178 อัตรา วันที่ 4-13 ตุลาคม 2560

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา สมัครวันที่วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา หรือ
 • ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางบัญชี

3.ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

4.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5.ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา หรือ
 • ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา หรือ
 • ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวน : 36 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 • ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบกรมท่าอากาศยาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งผู้สมัครประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมท่าอากาศยาน 

Tags : กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)