กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา

อัพเดท : 25 กันยายน 2560, 22:35 น.

ดูแล้ว : 4,784 ครั้ง | MobileMode


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ปริญยาตรีทุกสาขาวิชา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

{ads_google}

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สังกัดส่วนราชการ :

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี

-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สังกัดส่วนราชการ :

-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

สังกัดส่วนราชการ :

-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

การรับสมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

{ads_google}

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป งานราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7999 เว็บไซต์ http://hss.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)