โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา (ป.ตรี/ปวส.)

อัพเดทเมื่อ : 22/09/2017 00:16น. | DESKTOPMODE

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา (ป.ตรี/ปวส.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่21 - 27 กันยายน 2560

1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคดลหะ สาขาวิชาเทคนิคสาถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

การรับสมัครสอบโรงพยาบาลยะลา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2560 ตลอด 27 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลยะลา https://yrhyala.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : โรงพยาบาลยะลา 

 

Tags : โรงพยาบาลยะลา งานราชการ นักรังสีการแพทย์ นายช่างเทคนิค