ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา

อัพเดท : 20 กันยายน 2560, 18:03 น.

ดูแล้ว : 5,013 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

{ads_google}

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวง

ผู้ประสงค์จะะสมัครสอบ กรมทางหลวง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมทางหลวง https://doh.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวง

{ads_google}กรมทางหลวง งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)