กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 25 - 29 กันยายน 2560

หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต

อัพเดท : 18/09/2017 21:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,827 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 25 - 29 กันยายน 2560

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง วันที่25 - 29 กันยายน 2560

ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท

- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
  • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 11,80 บาท

- สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีนยเท่าในทางเดียวกัน หรือ
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีนยเท่าในทางเดียวกัน

การรับสมัครสอบกรมสรรพสามิต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมสรรพสามิต 

Tags : กรมสรรพสามิต งานราชการ นักตรวจสอบภาษี พนักงานสื่อสาร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

1488 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2415600-18 โทรสาร 02-2411030  ลิงค์หน่วยงาน : http://www.excise.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)