นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และนักวิชาการมาตรฐาน 5 อัตรา(วุฒิปริญญาตรี)

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อัพเดท : 10/09/2017 20:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,269 ครั้ง | MobileMode


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และนักวิชาการมาตรฐาน 5 อัตรา(วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 8 - 14 กันยายน 2560

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2.นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

Tags : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +662- 561-2277 เว็[ไซต์ http://www.acfs.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)