สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วันที่ 13-19 กันยายน 2560

หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อัพเดท : 07/09/2017 23:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,041 ครั้ง | MobileMode


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วันที่ 13-19 กันยายน 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัรด้วยตนเอง 13 - 19 กันยายน 2560

นักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

  • กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

  • งานพัสดุและอาคารสถานที่ กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  • งานงบประมาณและบัญชี กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

  • กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ชั้น 8(ฝั่งทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

Tags : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ งานราชการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 TEL 021423491,021423492 FAX 021439068 กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)