กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

อัพเดท : 7 กันยายน 2560, 20:13 น.

ดูแล้ว : 6,129 ครั้ง | MobileMode


กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560

{ads_google}

1.ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วิชาชีพเฉพาะ

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วิชาชีพเฉพาะ

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์  ต้องมีหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า(ปวส.) 6 อัตรา เทคนิค

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมประชาสัมพันธ์

{ads_google}กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ วิศวกรไฟฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า

​กรมประชาสัมพันธ์

​กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail [email protected] เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)