กรมการข้าว เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัพเดท : 29 สิงหาคม 2560, 21:15 น.

ดูแล้ว : 3,742 ครั้ง | MobileMode


กรมการข้าว

กรมการข้าว เปิดสอบบรรจุราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา สมัครทางอินเตอร์ 4 - 22 กันยายน 2560

กรมการข้าว

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

{ads_google}

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยา)

2.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)

อัตราเงินเดือนระหว่าง : 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ กรมการข้าว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ตลอด ที่เว็บไซต์ กรมการข้าว http://https//ricethailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการข้าว

{ads_google}กรมการข้าว นักวิชาการเกษตร งานราชการ

กรมการข้าว

กรมการข้าว

กรมการข้าว (Rice Department) อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การติดต่อ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5612370 , แฟกซ์ 0-2561-3236 เว็บไซต์ http://www.ricethailand.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)